Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Wieloletni pracownik odchodzi na emeryturę - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wieloletni pracownik odchodzi na emeryturę

Katarzyna Kamińska
29.07.2019

Pani Urszula Pejska w dniu 29 lipca 2019 r. kończy pracę zawodową w Centrum Szkolenia Straży Granicznej i w miniony piątek oficjalnie pożegnała się z przełożonymi, współpracownikami oraz całą społecznością Centrum.

Pan Komendant Centrum Szkolenia SG – płk SG Adam Pacuk, w imieniu własnym oraz wszystkich pracowników i funkcjonariuszy Centrum złożył podziękowania Pani Urszuli za wiele lat rzetelnej pracy oraz wyraził uznanie za osiągnięcia zdobywane na kolejnych etapach rozwoju zawodowego.

Pani Urszula z Centrum Szkolenia Straży Granicznej związana jest od 1 lipca 1991 r. W dniu 15 września 2014 roku  objęła stanowisko specjalisty do Spraw Ochrony Danych Osobowych, gdzie była odpowiedzialna za opracowanie i wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Centrum Szkolenia SG.

W 2010 r. została wybrana na Przewodniczącą Związku Zawodowego Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Przez cały okres pełnienia funkcji aktywnie brała udział w spotkaniach na szczeblu krajowym  dotyczących istotnych tematów z obszarów socjalno-bytowych pracowników zatrudnionych w Resorcie MSWiA.

 

  • Wieloletni pracownik odchodzi na emeryturę Wieloletni pracownik odchodzi na emeryturę
    Wieloletni pracownik odchodzi na emeryturę
  • Wieloletni pracownik odchodzi na emeryturę Wieloletni pracownik odchodzi na emeryturę
    Wieloletni pracownik odchodzi na emeryturę
do góry