Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Uroczystości z okazji Święta Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Uroczystości z okazji Święta Straży Granicznej

Edward Milewski
19.05.2018

18 maja na terenie komendy Centrum Szkolenia Straży Granicznej i Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie odbyły się uroczystości z okazji 27. rocznicy powołania Straży Granicznej. Podczas uroczystości wręczono medale, wyróżnienia oraz awanse na kolejne stopnie służbowe.

Obchody rozpoczęły się od Mszy Świętej w kaplicy p.w. św. Mateusza w intencji funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej odprawionej przez Metropolitę Warmińskiego Seniora abp. dr. Edmunda Piszcza w asyście miejscowego duchowieństwa. Modlitwie ekumenicznej przewodniczył Biskup Paweł Hause Zwierzchnik Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Podczas uroczystego apelu w asyście Kompanii oraz Orkiestry Reprezentacyjnej SG i pocztów sztandarowych, odśpiewano hymn i podniesiono flagę państwową.

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG płk SG Robert Inglot w imieniu swoim i współgospodarza uroczystości - Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej płk. SG Grzegorza Skorupskiego, przywitał zaproszonych gości, funkcjonariuszy i pracowników SG. Uroczystość swoją obecnością uświetnili Pan Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko-Mazurski, MetropolitA Warmiński Senior abp dr Edmund Piszcz, Pani Agnieszka Marczak Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie oraz przedstawiciele instytucji, organów i służb współdziałających, a także dowódcy i komendanci jednostek wojskowych oraz żandarmerii.

Komendant W-MOSG w swoim wystąpieniu podkreślił, że rok 2018, w którym obchodzimy 27. rocznicę powołania Straży Granicznej, jest rokiem szczególnym, ponieważ jest to 100. Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości:

- Niepodległość dała nam - obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, prawo do wolności-wolności w szeroko pojętym tego słowa znaczeniu. Straż Graniczna stoi na straży  nienaruszalności granic Naszego Państwa, a tym samym daje nam poczucie bezpieczeństwa, tak byśmy zawsze mogli czuć się i nazywać narodem niepodległym.

Płk SG Robert Inglot odczytał list Pana Jarosława Zielińskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnetrznych i Administracji, w którym podziękował wszystkim funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom, a także pracownikom Straży Granicznej za służbę i pracę dla bezpieczeństwa Polski i jej obywateli. Życzył wielu sukcesów i satysfakcji z misji pełnionej wobec Polski i społeczeństwa.

Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej płk SG Grzegorz Skorupski podziękował wszystkim uczestnikom uroczystości, a szczególne słowa uznania skierował do funkcjonariuszy i pracowników obu kętrzyńskich jednostek SG. Zaznaczył, że:

- Profesjonalna realizacja zadań służbowych Straży Granicznej w dynamicznie zmieniających się warunkach służby generuje duże potrzeby, w tym szkoleniowe. Obecnie wdrażana jest ustawa modernizacyjna, ukierunkowana m.in. na zapewnienie Straży Granicznej narzędzi niezbędnych do sprawnej realizacji ustawowych zadań, modernizację infrastruktury służbowej oraz podwyżki wynagrodzenia.

Głos zabrał również Pan Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko-Mazurski, który wyraził uznanie dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej za ich trud i poświęcenie w codziennej służbie dla dobra Ojczyzny.

Podczas Święta Straży Granicznej nie mogło zabraknąć wyróżnień odznaczeniami państwowymi i resortowymi oraz awansów na wyższe stopnie służbowe. Odznaczenia otrzymali też zaproszeni goście.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Medal za Długoletnią Służbę 11 funkcjonariuszom z W-MOSG i 3 funkcjonariuszom z CSSG. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Medal za Zasługi dla Straży Granicznej - 17 funkcjonariuszom z W-MOSG i 3 z CSSG. Ponadto Komendant Główny Straży Granicznej nadał Odznakę Straży Granicznej - 16 funkcjonariuszom z W-MOSG i 6 z CSSG. Komendant W-MOSG wyróżnił 25 osób Emblematem Pamiątkowym Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Dzisiaj również na stopień młodszego chorążego akty mianowania otrzymało 9 funkcjonariuszy W-MOSG oraz 2 z CSSG.

Ponadto w Warmińsko-Mazurskim Oddziale SG i Centrum Szkolenia SG awanse na kolejne stopnie otrzymało: w korpusie oficerów 22 funkcjonariuszy z W-MOSG i 5 z CSSG, w korpusie chorążych 85 funkcjonariuszy z W-MOSG i 3 z CSSG oraz w korpusie podoficerów 102 funkcjonariuszy z W-MOSG i 1 z CSSG.

Na koniec zgromadzeni mogli obejrzeć defiladę i pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej SG. Swoje umiejętności zaprezentowali również funkcjonariusze z Wydziału Zabezpieczenia Działań W-MOSG oraz Zakładu Bezpieczeństwa w Komunikacji z CSSG.

 

 

 • Uroczystości z okazji Święta Straży Granicznej
  Uroczystości z okazji Święta Straży Granicznej
 • Uroczystości z okazji Święta Straży Granicznej
  Uroczystości z okazji Święta Straży Granicznej
 • Uroczystości z okazji Święta Straży Granicznej
  Uroczystości z okazji Święta Straży Granicznej
 • Uroczystości z okazji Święta Straży Granicznej
  Uroczystości z okazji Święta Straży Granicznej
 • Uroczystości z okazji Święta Straży Granicznej
  Uroczystości z okazji Święta Straży Granicznej
 • Uroczystości z okazji Święta Straży Granicznej
  Uroczystości z okazji Święta Straży Granicznej
 • Uroczystości z okazji Święta Straży Granicznej
  Uroczystości z okazji Święta Straży Granicznej
 • Uroczystości z okazji Święta Straży Granicznej
  Uroczystości z okazji Święta Straży Granicznej
 • Uroczystości z okazji Święta Straży Granicznej
  Uroczystości z okazji Święta Straży Granicznej
 • Uroczystości z okazji Święta Straży Granicznej
  Uroczystości z okazji Święta Straży Granicznej
 • Uroczystości z okazji Święta Straży Granicznej
  Uroczystości z okazji Święta Straży Granicznej
 • Uroczystości z okazji Święta Straży Granicznej
  Uroczystości z okazji Święta Straży Granicznej
 • Uroczystości z okazji Święta Straży Granicznej
  Uroczystości z okazji Święta Straży Granicznej
 • Uroczystości z okazji Święta Straży Granicznej
  Uroczystości z okazji Święta Straży Granicznej
 • Uroczystości z okazji Święta Straży Granicznej
  Uroczystości z okazji Święta Straży Granicznej
 • Uroczystości z okazji Święta Straży Granicznej
  Uroczystości z okazji Święta Straży Granicznej
 • Uroczystości z okazji Święta Straży Granicznej
  Uroczystości z okazji Święta Straży Granicznej
 • Uroczystości z okazji Święta Straży Granicznej
  Uroczystości z okazji Święta Straży Granicznej
 • Uroczystości z okazji Święta Straży Granicznej
  Uroczystości z okazji Święta Straży Granicznej
do góry