Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Podsumowanie działalności ośrodka szkolenia w 2017 r. – odprawa roczna - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Podsumowanie działalności ośrodka szkolenia w 2017 r. – odprawa roczna

Sekcja Informacji
26.02.2018

W dniach 22-23 lutego 2018 r. kierownictwo Centrum Szkolenia SG w obecności kadry kierowniczej ośrodka szkolenia i zaproszonych gości podsumowało działalność Centrum w 2017 r. oraz przedstawiło zamierzenia i kierunki działalności na rok 2018.

Odprawie przewodniczył Komendant Centrum Szkolenia SG płk SG Andrzej Prokopski, który podsumował działalność ośrodka na wszystkich płaszczyznach aktywności podkreślając osiągnięcia w obszarze dydaktyki, współpracy międzynarodowej oraz pozyskiwania, zarządzania i rozliczania środków z funduszy unijnych i źródeł zewnętrznych.

Na zaproszenie Komendanta Centrum w odprawie uczestniczyli: Dyrektor Zarządu Granicznego Komendy Głównej SG, płk SG Grzegorz Opaliński, Dyrektor Zarządu ds. Cudzoziemców Komendy Głównej SG, płk SG Andrzej Jakubaszek i Zastępca Komendanta ds. Logistycznych Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, płk SG Iwona Łatunowicz.

W trakcie spotkania Dyrektor Zarządu Granicznego KGSG zapoznał kadrę z głównymi obszarami aktywności Zarządu w minionym roku i przedstawił zamierzenia formacji w obszarze granicznym na rok 2018. Dyrektor Zarządu ds. Cudzoziemców KGSG omówił natomiast główne zamierzenia w obszarze polityki migracyjnej oraz planowane zmiany prawodawstwa w tym zakresie. Plany modernizacji i inwestycji na terenie kompleksu Straży Granicznej przybliżyła płk SG Iwona Łatunowicz.

Również kadra kierownicza Centrum podsumowała aktywność kierowanych przez siebie komórek organizacyjnych prezentując sztandarowe projekty i osiągnięcia.

Od wielu lat jednym z priorytetowych obszarów działalności Centrum Szkolenia SG pozostaje współpraca międzynarodowa, w ramach której przeprowadzono 71 przedsięwzięć. Funkcjonariusze Centrum sześciokrotnie wspierali wspólne operacje organizowane pod auspicjami Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) oraz pięciokrotnie uczestniczyli we wspólnych operacjach prowadzonych z Policją Republiki Macedonii. Odprawa była także okazją do podziękowania funkcjonariuszom zaangażowanym w misje w Macedonii za profesjonalizm i ponadprzeciętne zaangażowanie w realizacji zadań na rzecz innego państwa. Z tej okazji Komendant Centrum wraz z Dyrektorem Zarządu Granicznego wręczyli funkcjonariuszom pamiątkowe ryngrafy.

 

 • Podsumowanie działalności ośrodka szkolenia w 2017 r. – odprawa roczna
  Podsumowanie działalności ośrodka szkolenia w 2017 r. – odprawa roczna
 • Podsumowanie działalności ośrodka szkolenia w 2017 r. – odprawa roczna
  Podsumowanie działalności ośrodka szkolenia w 2017 r. – odprawa roczna
 • Podsumowanie działalności ośrodka szkolenia w 2017 r. – odprawa roczna
  Podsumowanie działalności ośrodka szkolenia w 2017 r. – odprawa roczna
 • Podsumowanie działalności ośrodka szkolenia w 2017 r. – odprawa roczna
  Podsumowanie działalności ośrodka szkolenia w 2017 r. – odprawa roczna
 • Podsumowanie działalności ośrodka szkolenia w 2017 r. – odprawa roczna
  Podsumowanie działalności ośrodka szkolenia w 2017 r. – odprawa roczna
do góry