Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Projekt nr 4/15/EFPI/2013 - Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów -

Nawigacja

Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów

Projekt nr 4/15/EFPI/2013

Redaktor
23.11.2015

“Wzmocnienie efektywności działań w zakresie powrotów wykonywanych przez Straż Graniczną, w tym współdziałanie z innymi instytucjami – część V” jest kontynuacją działań realizowanych w ramach alokacji 2009, 2010, 2011 i 2012″

Przedmiotowy projekt jest ukierunkowany na wzmocnienie efektywności działań prowadzonych wobec obywateli państw trzecich, którzy nie spełniają, bądź przestali spełniać warunki na wjazd i pobyt w państwach członkowskich UE. Czynnikiem niezbędnym do właściwej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji procedury zobowiązania cudzoziemca do powrotu, ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka, są właściwie przeszkolone kadry Straży Granicznej. Ideą realizowanych szkoleń w ramach Europejskiej Funduszu Powrotu Imigrantów jest przygotowanie merytoryczne, w tym  językowe oraz kulturowe funkcjonariuszy i pracowników SG w zakresie  obowiązujących procedur.

Organizowanie przedmiotowych szkoleń  przyczynia się efektywnej realizacji działań powrotowych, w oparciu o poszanowanie godności  człowieka a przede wszystkim do   podniesienia  kwalifikacji funkcjonariuszy  i pracowników SG.

  • logo
    logo
do góry