Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Językowa kontrola dokumentów - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Językowa kontrola dokumentów

Anna Luśnia
26.05.2023

W dniach 22-26 maja br. w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie zrealizowano kurs doskonalący „Kontrola dokumentów uprawniających do przekraczania granicy i pobytu – język rosyjski, poziom A1/A2”.

Szkolenie adresowane było do funkcjonariuszy SG wykonujących zadania służbowe w szczególności na pierwszej linii kontroli, którzy w ramach realizowanych czynności dokonują kontroli dokumentów oraz weryfikacji warunków wjazdu obywateli państw trzecich na terytorium RP i UE.
W kursie uczestniczyli funkcjonariusze z Nadbużańskiego, Karpackiego, Nadwiślańskiego i Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Głównym celem zajęć było pogłębienie znajomości języka rosyjskiego poprzez doskonalenie kompetencji komunikacyjnej w zakresie kontroli dokumentów. W trakcie zajęć stosowane były różne metody aktywizujące w celu zwiększenia efektywności przyswajania leksyki związanej m.in. z danymi personalnymi cudzoziemca, rodzajami dokumentów okazywanych podczas kontroli oraz standardowymi i problemowymi sytuacjami związanymi z kontrolą dokumentów.

  • Językowa kontrola dokumentów
    Językowa kontrola dokumentów
  • Językowa kontrola dokumentów
    Językowa kontrola dokumentów
do góry