Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej

Krzysztof Mazurowski
09.11.2021

Dziś (09.11 br.) w Centrum Szkolenia Straży Granicznej miało miejsce uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy Straży Granicznej szer. SG Kamila Wychrysta oraz st. szer. SG Damiana Sekścińskiego. Rotę ślubowania na sztandar naszego ośrodka, odebrał Komendant Centrum Szkolenia SG płk SG Adam Pacuk.

Dzisiejsze spotkanie było również okazją do wręczenia brązowego medalu za zasługi dla Straży Granicznej kpt. SG Piotrowi Banasiakowi.
Komendant Centrum wręczył także przyznane przez Komendanta Głównego SG nagrody pieniężne niżej wymienionym funkcjonariuszom: ppłk SG Julicie Kasperskiej-Kisły, ppłk SG Anecie Wojtanowskiej-Zimoń, mjr. SG Arkadiuszowi Jezierskiemu, mjr. SG Krzysztofowi Libikowi oraz mjr SG Monice Mieczkowskiej.
Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej mianował na stopień chorążego Straży Granicznej - Katarzynę Twarowską oraz na stopień młodszego chorążego Straży Granicznej - Tomasza Proroka.
Miłym akcentem dzisiejszej uroczystości było uhonorowanie okolicznościowym grawertonem z okazji jubileuszu 40 lat pracy Pana Zbigniewa Lewandowskiego oraz z okazji jubileuszu 30 lat pracy Panią Agnieszkę Żełobowską.
W związku z obchodami 30 rocznicy powołania Straży Granicznej, Komendanta uhonorował okolicznościową statuetką ppłk. SG Andrzeja Biernackiego natomiast w dowód uznania za służbę i pracę, w związku z uroczystymi obchodami 30-lecia powołania Centrum Szkolenia Straży Granicznej uhonorował medalem okolicznościowym 12 funkcjonariuszy i 7 pracowników.
W trakcie uroczystości również Zarząd Zakładowy Związku Zawodowego Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej przy CSSG w Kętrzynie uhonorował medalem pamiątkowym z okazji 30-lecia Związku: Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej płk. SG Adama Pacuka, Zastępcę Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej płk. SG Mirosława Doroszkiewicza oraz Panią Monikę Hawrysz.
Ostatnim ale równie ważnym punktem spotkania było nadanie, w dowód uznania za efektywną współpracę, wspieranie inicjatyw oraz działań organizacji związkowej, Medalu Pamiątkowego XXX – lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej trzem funkcjonariuszom naszego ośrodka.
Błogosławieństwa nowym funkcjonariuszom Centrum Szkolenia Straży Granicznej udzielili kapelani CSSG.
W swoim wystąpieniu Komendant Centrum Szkolenia SG pogratulował odznaczonym, nagrodzonym i uhonorowanym, życząc satysfakcji ze służby i pracy w naszej formacji. Nawiązał również do obecnej sytuacji migracyjnej oraz wydarzeń, z którymi Straż Graniczna w chwili obecnej musi się zmierzyć. Cytując fragment roty ślubowania funkcjonariusza SG „ślubuję stać nieugięcie na straży niepodległości i suwerenności oraz strzec nienaruszalności granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, nawet z narażeniem życia...” podkreślił, iż słowa w obliczu dzisiejszych wydarzeń nabierają nowego znaczenia i głębokiego wymiaru.

 

 • Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Uroczystość ślubowania w Centrum Szkolenia Straży Granicznej
do góry