Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Finał kursu oficerskiego w Kętrzynie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Finał kursu oficerskiego w Kętrzynie

Edward Milewski
19.12.2020

W dniu 19 grudnia br. w Centrum Szkolenia Straży Granicznej odbyło się wręczenie dyplomów absolwentom przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej w zakresie kształcenia kompetencji kierowniczych.

Kończące się dziś przeszkolenie finalizuje drugą edycję tego typu szkolenia, które rozpoczęło się 16 listopada br. dla 36 słuchaczy z Podlaskiego, Nadbużańskiego oraz Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz Centralnego Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie.
Pierwsza edycja realizowana była w Centrum Szkolenia Straży Granicznej na przełomie września oraz października i ukończyło ją z sukcesem 37 przyszłych oficerów.
Absolwenci przeszkolenia weryfikowali swoją wiedzę i umiejętności praktyczne podczas trwającego dwa dni egzaminu końcowego. Wszyscy uczestnicy przeszkolenia specjalistycznego ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym. Prymusem kursu została chor. szt. SG Anna Kozioł-Kazberuk z Podlaskiego Oddziału SG, którą Komendant Centrum uhonorował okolicznościowym grawertonem z absolwentką.
Komendant życzył absolwentom samych sukcesów w służbie oraz wykorzystania zdobytych w trakcie zajęć wiadomości i umiejętności  z zakresu zarządzania, kierowania i dowodzenia podczas realizacji zadań na zajmowanych stanowiskach służbowych. Podziękowania skierował również do kadry dydaktycznej ośrodka, która na co dzień dzieliła się ze słuchaczami swoją wiedzą, umiejętnościami oraz doświadczeniem przyczyniając się do uzyskania wysokich wyników końcowych.

Zajęcia prowadzone były przy ścisłym przestrzeganiu wytycznych, mających na celu zapobieżenie rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w trakcie realizacji szkoleń w Centrum Szkolenia Straży Granicznej.

 • Finał kursu oficerskiego w Kętrzynie
  Finał kursu oficerskiego w Kętrzynie
 • Finał kursu oficerskiego w Kętrzynie
  Finał kursu oficerskiego w Kętrzynie
 • Finał kursu oficerskiego w Kętrzynie
  Finał kursu oficerskiego w Kętrzynie
 • Finał kursu oficerskiego w Kętrzynie
  Finał kursu oficerskiego w Kętrzynie
 • Finał kursu oficerskiego w Kętrzynie
  Finał kursu oficerskiego w Kętrzynie
 • Finał kursu oficerskiego w Kętrzynie
  Finał kursu oficerskiego w Kętrzynie
 • Finał kursu oficerskiego w Kętrzynie
  Finał kursu oficerskiego w Kętrzynie
 • Finał kursu oficerskiego w Kętrzynie
  Finał kursu oficerskiego w Kętrzynie
 • Finał kursu oficerskiego w Kętrzynie
  Finał kursu oficerskiego w Kętrzynie
 • Finał kursu oficerskiego w Kętrzynie
  Finał kursu oficerskiego w Kętrzynie
 • Finał kursu oficerskiego w Kętrzynie
  Finał kursu oficerskiego w Kętrzynie
 • Finał kursu oficerskiego w Kętrzynie
  Finał kursu oficerskiego w Kętrzynie
 • Finał kursu oficerskiego w Kętrzynie
  Finał kursu oficerskiego w Kętrzynie
do góry