Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Stały Korpus Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex szkoli się w CSSG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Stały Korpus Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex szkoli się w CSSG

Agata Strachel
15.09.2020

Centrum Szkolenia Straży Granicznej, po raz pierwszy w swej historii uczestniczyło w konkursie, w którym aplikowaliśmy o umowę grantową na rzecz organizacji szkolenia funkcjonariuszy Agencji Frontex.

W konkursie rywalizowaliśmy z innymi instytucjami i  ośrodkami z całej Unii Europejskiej. Finalnie, zgodnie z decyzją Agencji Frontex, między innymi Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie oraz Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie wygrały wspomniany wyżej konkurs.
W związku z podpisaną Umową Grantową z Agencją Frontex na udzielenie wsparcia dla realizacji podstawowego programu szkoleniowego dla Stałej Służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej kategorii 1, od 13 września do 14 grudnia 2020 r. w Centrum Szkolenia Straży Granicznej przebywać będzie 131 uczestników szkolenia Frontex, kadra dydaktyczna oraz koordynatorzy projektu z Agencji Frontex.
W ocenie aplikacji doceniona została infrastruktura logistyczna, zakwaterowanie, specjalistyczne sale wykładowe z dedykowanym wyposażeniem w zakresie kontroli granicznej, ujawniania fałszerstw dokumentów, udzielania pierwszej pomocy, taktyk i technik interwencji  i wyszkolenia strzeleckiego, a także doświadczenie w procesie kształcenia oraz przygotowanie kadry instruktorskiej.
W dniu 14 września 2020 r. uroczystego rozpoczęcia szkolenia w imieniu Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej dokonał Zastępca Komendanta CSSG płk SG Mirosław Doroszkiewicz oraz Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Robert Inglot, a także Pan Edgar Beugels – Szef Działu Szkolenia Frontex i Pan Gregorio Ameyugo – Koordynator ds. szkoleń Frontex. Pierwszy wykład na rzecz uczestników szkolenia przeprowadziła Pani Iwona Frankowska – Koordynator projektu z ramienia Frontex.
Unia Europejska podjęła się procesu utworzenia pierwszej służby mundurowej, tzw. stałego korpusu Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. W skład korpusu wejdą funkcjonariusze Frontexu i państw członkowskich Unii Europejskiej. Ich zadaniem będzie wspieranie krajów europejskich, które zmagają się z zagrożeniami na granicach zewnętrznych. W pierwszej fazie Frontex zamierza zatrudnić ponad 700 funkcjonariuszy.
Większość funkcjonariuszy straży granicznej Frontexu będzie nosić mundury, broń służbową i będzie mogła wykonywać takie zadania, jak sprawdzanie tożsamości i narodowości osób przekraczających granicę, udzielanie zgody lub odmowy na wjazd do UE oraz patrolowanie terenu między przejściami granicznymi.
Źródło: https://ec.europa.eu/poland/events/191119_frontex_pl

 

 • Stały Korpus Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex szkoli się w CSSG
  Stały Korpus Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex szkoli się w CSSG
 • Stały Korpus Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex szkoli się w CSSG
  Stały Korpus Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex szkoli się w CSSG
 • Stały Korpus Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex szkoli się w CSSG
  Stały Korpus Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex szkoli się w CSSG
 • Stały Korpus Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex szkoli się w CSSG
  Stały Korpus Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex szkoli się w CSSG
 • Stały Korpus Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex szkoli się w CSSG
  Stały Korpus Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex szkoli się w CSSG
 • Stały Korpus Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex szkoli się w CSSG
  Stały Korpus Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex szkoli się w CSSG
 • Stały Korpus Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex szkoli się w CSSG
  Stały Korpus Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex szkoli się w CSSG
 • Stały Korpus Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex szkoli się w CSSG
  Stały Korpus Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex szkoli się w CSSG
do góry