Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Szkolenie dla kandydatów na instruktora techniki jazdy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Szkolenie dla kandydatów na instruktora techniki jazdy

Edward Milewski
16.12.2019

W terminie 2-12 grudnia 2019 r. wykładowcy Centrum Szkolenia Straży Granicznej, uczestniczyli w „Szkoleniu podstawowym dla kandydatów na instruktora techniki jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii B”.

Szkolenie realizowane było przez Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy-Tor Modlin. Głównym celem szkolenia było min: doskonalenie kierowania pojazdem i przestrzegania ogólnych zasad z zakresu techniki jazdy, uświadomieniu konsekwencji związanych z przecenieniem własnych umiejętności, wpływu prędkości jazdy na stopień trudności różnych sytuacji oraz przygotowanie uczestników do egzaminu umożliwiającego zdobycie uprawnień instruktora techniki jazdy.

Kurs prowadzony był w dwóch panelach: teoretycznym i praktycznym. W części teoretycznej poruszane były takie zagadnienia jak: komunikacja interpersonalna, dydaktyka dorosłych, proces kształcenia, metody nauczania dorosłych, przygotowanie konspektu zajęć, realizacja i omówienie zajęć dydaktycznych. W części praktycznej natomiast: ogólne wiadomości z zakresu techniki jazdy pojazdem, kierowanie pojazdem po wyznaczonej trasie-slalom, hamowanie na prostym odcinku i na łuku drogi, kierowanie pojazdem na prostym odcinku i na łuku drogi w czasie pokonywania wyznaczonej trasy na torze szkoleniowym, wyprowadzanie pojazdu z poślizgu w warunkach symulowanych na płycie poślizgowej. Zajęcia były prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę Warszawskiego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy.

Kurs został zrealizowany jako jedno z działań zaplanowanych w ramach  projektu nr PL/2019/PR/0070 „Pakiet szkoleniowy SG na rzecz bezpieczeństwa granic UE”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - „Bezgraniczne Bezpieczeństwo”.

 • Szkolenie dla kandydatów na instruktora techniki jazdy
  Szkolenie dla kandydatów na instruktora techniki jazdy
 • Szkolenie dla kandydatów na instruktora techniki jazdy
  Szkolenie dla kandydatów na instruktora techniki jazdy
 • Szkolenie dla kandydatów na instruktora techniki jazdy
  Szkolenie dla kandydatów na instruktora techniki jazdy
 • Szkolenie dla kandydatów na instruktora techniki jazdy
  Szkolenie dla kandydatów na instruktora techniki jazdy
 • Szkolenie dla kandydatów na instruktora techniki jazdy
  Szkolenie dla kandydatów na instruktora techniki jazdy
do góry