Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”

Edward Milewski
13.12.2019

13 grudnia 2019 r. zakończyła się kolejna, XXVI edycja szkolenia specjalistycznego adresowanego do kandydatów na stanowisko Technik Kryminalistyki.

W szkoleniu udział wzięli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej oraz Straży Granicznej.  W trakcie pobytu w Centrum Szkolenia SG, słuchacze byli kształceni pod kątem: skutecznego wykorzystania wiedzy i umiejętności w zakresie ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych oraz przekształcania ich w dowody procesowe, doskonalenia znajomości i umiejętności posługiwania się sprzętem techniki kryminalistycznej w celu prawidłowego stosowania go na miejscach badanych zdarzeń, kształtowania nawyków i wyrabianie umiejętności niezbędnych w realizacji czynności procesowo-kryminalistycznych, operacyjno-śledczych oraz kształtowania umiejętności właściwego formułowania wniosków prowadzących do trafnego budowania wersji operacyjnych i śledczych.
Trzymiesięczny, stacjonarny okres szkolenia został zwieńczony egzaminem, w trakcie którego zweryfikowano wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu techniki i fotografii kryminalistycznej. Wyniki osiągnięte podczas egzaminu potwierdziły bardzo dobre przygotowanie do pełnienia obowiązków na stanowisku Technika Kryminalistyki.
Uroczystego zakończenia oraz wręczenia zaświadczeń o ukończeniu szkolenia dokonał Komendant Centrum Szkolenia SG płk SG Adam Pacuk wraz z płk. SG Mirosławem Doroszkiewiczem Zastępcą Komendanta. W zakończeniu uczestniczyli również  mł. insp. Artur Główczyński, Zastępca Naczelnika kierujący Delegaturą Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie, podkom. Bernadeta Bałdyga, Kierownik Referatu Techniki Kryminalistycznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie oraz kadra Zespołu Kryminalistyki Zakładu Prawa i Kryminalistyki.

 • Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
  Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
 • Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
  Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
 • Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
  Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
 • Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
  Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
 • Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
  Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
 • Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
  Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
 • Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
  Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”
do góry