Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Kontakt -

Nawigacja

Kontakt

Autor: Sekcja Informacji
22.01.2018


CENTRUM SZKOLENIA STRAŻY GRANICZNEJ

im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78

11-400 Kętrzyn

centrala tel. (+48 89) 750 3000

sekretariat tel. (+48 89) 750 3102

fax. (+48 89) 750 3741

e-mail: cs@strazgraniczna.pl


Osobą właściwą do kontaktu z mediami jest

RZECZNIK PRASOWY KOMENDANTA CENTRUM SZKOLENIA STRAŻY GRANICZNEJ

ppłk SG Aneta Wojtanowska-Zimoń

tel. (89) 750 3105

tel. kom. 665-998-814

e-mail: rzecznik.cs@strazgraniczna.pl

Uwaga: Rzecznik prasowy odpowiada jedynie na korespondencję od dziennikarzy.

Pozostała korespondencja jest przekazywana zgodnie z właściwością merytoryczną.

 


SKARGI I WNIOSKI

Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków:

w poniedziałki od godz. 13.00 - 17.00

po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania.

sekretariat tel. (+48 89) 750 3102


 


ADMINISTRACJA
  Wydział Informacji i Organizacji Dydaktyki (89) 7503105 wiod.cs@strazgraniczna.pl
  Wydział Zabezpieczenia Szkolenia (89) 7503487 wzs.cs@strazgraniczna.pl
  Wydział Kadr (89) 7503115 wk.cs@strazgraniczna.pl
  Samodzielna Sekcja Ochrony Informacji (89) 7503116 ssoi.cs@strazgraniczna.pl
REFERAT KONTROLI
  Starszy specjalista - koordynator (89) 7503283 rk.cs@strazgraniczna.pl
  Starszy specjalista (89) 7503312 rk.cs@strazgraniczna.pl
ZESPÓŁ STANOWISK SAMODZIELNYCH
  Radca Prawny (89) 7503079
  Ordynariat Polowy Wojska Polskiego (89) 7503126
  Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego (89) 7503207
  Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe (89) 7503206
  Kapelan Grekokatolicki (89) 7503207
  Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (89) 7503238
ZAKŁADY DYDAKTYCZNE
  Zakład Prawa i Kryminalistyki (89) 7503277 zpik.cs@strazgraniczna.pl
  Zakład Graniczny (89) 7503127 zg.cs@strazgraniczna.pl
  Zakład Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych (89) 7503119 zwfids.cs@strazgraniczna.pl
  Zakład Ogólnozawodowy (89) 7503121 zo.cs@strazgraniczna.pl
PODODDZIAŁY SZKOLNE
  Komendant Pododdziałów Szkolnych (89) 7503130 psz.cs@strazgraniczna.pl
  Komendant Kursu (89) 7503579
  Komendant Kursu (89) 7503133
  Pododdziały Szkolne (89) 7503535, 3361

 


do góry