Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Podpisanie Porozumienia z WSPol - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Podpisanie Porozumienia z WSPol

Sekcja Informacji
20.02.2018

W dniu 19 lutego 2018 roku w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy kętrzyńskim ośrodkiem szkolenia a Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, reprezentowaną przez Zastępcę Komendanta-Prorektora podinsp. dr. Zbigniewa Mikołajczyka.

Z ramienia Centrum Szkolenia SG porozumienie podpisał Komendant – płk SG Andrzej Prokopski.

Przedmiotem porozumienia jest m.in.: realizacja wspólnych prac badawczych i projektów rozwojowych, współpraca kadry dydaktycznej, organizowanie wspólnych przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym oraz wymiana doświadczeń z zakresu treści i metod szkolenia.

W trakcie wizyty Komendant Centrum płk SG Andrzej Prokopski w towarzystwie Zastępcy Komendanta płk SG Mirosława Doroszkiewicza, zapoznał podinsp. dr. Zbigniewa Mikołajczyka z bazą dydaktyczną. Gość odwiedził pracownie, w których realizowane są szkolenia z zakresu kontroli bezpieczeństwa na lotniskach, technik kryminalistyki, działań na pokładzie statku powietrznego, polową bazę szkoleń minersko-pirotechnicznych, strzelnicę krytą, a także zapoznał się z historią Centrum Szkolenia SG.

 • Podpisanie Porozumienia z WSPol
  Podpisanie Porozumienia z WSPol
 • Podpisanie Porozumienia z WSPol
  Podpisanie Porozumienia z WSPol
 • Podpisanie Porozumienia z WSPol
  Podpisanie Porozumienia z WSPol
 • Podpisanie Porozumienia z WSPol
  Podpisanie Porozumienia z WSPol
 • Podpisanie Porozumienia z WSPol
  Podpisanie Porozumienia z WSPol
 • Podpisanie Porozumienia z WSPol
  Podpisanie Porozumienia z WSPol
 • Podpisanie Porozumienia z WSPol
  Podpisanie Porozumienia z WSPol
do góry