Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Międzynarodowe warsztaty z zakresu Zintegrowanego Zarządzania Granicami - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Międzynarodowe warsztaty z zakresu Zintegrowanego Zarządzania Granicami

Sekcja Informacji
19.01.2018

W dniach od 15 do 19 stycznia 2018 r. Centrum Szkolenia Straży Granicznej było organizatorem międzynarodowych warsztatów z zakresu Zintegrowanego Zarządzania Granicami (IBM). Na zaproszenie kierownictwa Centrum i głównego organizatora – Zakładu Granicznego, udział w przedsięwzięciu wzięli przedstawiciele formacji granicznych z Finlandii, Litwy, Łotwy, Estonii, Węgier oraz Polski.

Warsztaty skierowane były do przyszłych oficerów Straży Granicznej RP oraz studentów Fińskiej Akademii Ochrony Wybrzeża i Granic oraz funkcjonariuszy na stanowiskach kierowniczych średniego szczebla dowodzenia służb granicznych z wyżej wymienionych Państw Członkowskich UE, odpowiedzialnych za ochronę zewnętrznej granicy lądowej.

Głównym celem warsztatów było doskonalenie znajomości unijnego modelu Zintegrowanego Zarządzania Granicami (IBM) i stanu wprowadzania go w Państwach Członkowskich, zapoznanie z unijnymi przepisami w zakresie organizowania i prowadzenia ewaluacji Schengen oraz rozwijanie warsztatu uczestników do działań z zakresu kontroli i nadzoru nad bieżącym wykonywaniem zadań przez narodowe formacje chroniące granicę zewnętrzną w poszczególnych krajach. Koncepcja spotkania zakładała połączenie części teoretycznej z praktyczną. W części teoretycznej prelegentami warsztatów byli przedstawiciele formacji odpowiedzialnych za ochronę granic wyżej wymienionych państw, w tym Komendy Głównej Straży Granicznej  oraz uczestnicy misji ewaluacyjnych. Część praktyczna, związana z działaniami kontrolnymi, realizowana była w granicznych jednostkach organizacyjnych Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG. W roli moderatorów warsztatów wystąpili przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Straży Granicznej, Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i Centrum Szkolenia SG.

Uczestników międzynarodowych warsztatów w siedzibie Centrum powitał i otworzył spotkanie, Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia SG płk SG Mirosław Doroszkiewicz. Natomiast ostatniego dnia z gośćmi spotkał się Komendant Centrum, płk SG Andrzej Prokopski, który podkreślił znaczenie planowania, organizowania i pełnienia służby granicznej z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego. Komendant Centrum podziękował uczestnikom za pięć dni intensywnych obrad, zaangażowanie i otwartość w dyskusji oraz chęć dzielenia się z innymi uczestnikami doświadczeniami i wiedzą, zarówno w obszarze funkcjonowania komponentów modeli zintegrowanego zarządzania granicami w  krajach, które były reprezentowane na spotkaniu w Kętrzynie, jak i w zakresie organizacji i prowadzenia misji ewaluacyjnej Schengen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

International Workshop in the scope of Integrated Border Management model

Border Guard Training Centre in Kętrzyn has organized International Workshop in the scope of Integrated Border Management model on 15th-19th January 2018. The participants of the workshop were representatives of formations responsible for border protection from Finland, Latvia, Lithuania, Estonia and Hungary.

The workshop was directed to future officer of Polish Border Guard, students of Border and Coast Guard Academy in Finland and middle management officers from border services responsible for protection
of EU external land border.

The goals of the workshop were:
•    improving the knowledge of Integrated Border Management (IBM) EU model and way of its implementation in EU Member States;
•    acquaintance with EU rules in the scope of organizing and conducting Schengen evaluation and improving the knowledge;
•    improving the knowledge in the scope of controlling and supervising current tasks carried by national formations responsible for external borders protection.

The meeting consisted of theoretical and practical part. The participants of theoretical part were: representatives of above mentioned countries responsible for border protection, as well as officers of Polish Border Guard Headquarters and participants of evaluation missions. Practical part, connected with controlling tasks, was carried out in border organizational units of Warmińsko-Mazurski BG Regional Unit. The role of moderators were held by representatives of the Ministry of Interior and Administration, Polish Border Guard Headquarters, Warmińsko-Mazurski BG Regional Unit and Border Guard Training Centre in Kętrzyn.

Deputy Commander of Border Guard Training Centre in Kętrzyn – BG Col Mirosław Doroszkiewicz, has opened the workshop and welcomed all representatives in our training institution. On the last day of the meeting, the participants met with BG Col Andrzej Prokopski – the Commander of BG Training Centre, who underlined the meaning of planning, organizing and serving in Border Guard from the viewpoint of public security. Moreover, the Commander thanked for participation in five-days-lasting workshop, during which participants worked intensively and shared the knowledge and experience on their Integrated Border Management concepts, as well as on principles of organizing and conducting Schengen evaluation missions.

 • Międzynarodowe warsztaty z zakresu Zintegrowanego Zarządzania Granicami
  Międzynarodowe warsztaty z zakresu Zintegrowanego Zarządzania Granicami
 • Międzynarodowe warsztaty z zakresu Zintegrowanego Zarządzania Granicami
  Międzynarodowe warsztaty z zakresu Zintegrowanego Zarządzania Granicami
 • Międzynarodowe warsztaty z zakresu Zintegrowanego Zarządzania Granicami
  Międzynarodowe warsztaty z zakresu Zintegrowanego Zarządzania Granicami
 • Międzynarodowe warsztaty z zakresu Zintegrowanego Zarządzania Granicami
  Międzynarodowe warsztaty z zakresu Zintegrowanego Zarządzania Granicami
 • Międzynarodowe warsztaty z zakresu Zintegrowanego Zarządzania Granicami
  Międzynarodowe warsztaty z zakresu Zintegrowanego Zarządzania Granicami
 • Międzynarodowe warsztaty z zakresu Zintegrowanego Zarządzania Granicami
  Międzynarodowe warsztaty z zakresu Zintegrowanego Zarządzania Granicami
 • Międzynarodowe warsztaty z zakresu Zintegrowanego Zarządzania Granicami
  Międzynarodowe warsztaty z zakresu Zintegrowanego Zarządzania Granicami
do góry