Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Podziękowania dla Centrum Szkolenia SG od Generalnego Inspektora Policji Granicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Podziękowania dla Centrum Szkolenia SG od Generalnego Inspektora Policji Granicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii

Sekcja Informacji
19.01.2018

Poniżej publikujemy podziękowania skierowane na adres Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Marka Łapińskiego i Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej płk. SG Andrzeja Prokopskiego za realizację projektu na rzecz Policji Granicznej Republiki Mołdawii.

Zrealizowany przez Centrum Szkolenia SG projekt nr 307/2017/ADM2017/M pt. „Wspieranie rozwoju Policji Granicznej Mołdawii w obszarach odpowiedzialności służbowej związanej z przeciwdziałaniem przestępczości transgranicznej oraz zapewnianiem bezpieczeństwa i porządku publicznego”, współfinansowany był ze środków Programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polska Pomoc. Projekt jest przedsięwzięciem dwu-modułowym, zaplanowanym do realizacji na lata 2017-2018. W ramach I Modułu, który realizowany był w okresie 01.07.2017-31.12.2017 przeprowadzono 10 działań o charakterze szkoleniowym (szkolenia i warsztaty), którymi objęto łącznie 81 funkcjonariuszy Policji Granicznej Mołdawii.

Tematyka zaimplementowanych działań obejmowała następujące zagadnienia: udzielanie pierwszej pomocy, kryminalna analiza operacyjna, wykrywanie przestępstw transgranicznych, rozpoznawanie zagrożeń związanych z przewozem przez granicę materiałów wybuchowych.

Ponadto, w ramach pierwszej części projektu, kadra dydaktyczna Centrum Szkolenia SG, wspólnie z przedstawicielami mołdawskiej formacji granicznej, opracowała program szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Jednocześnie, Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie, przy wsparciu komórek logistyczno-finansowych Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG, zakupiło i przekazało, na rzecz mołdawskiego partnera, sprzęt szkoleniowy o łącznej wartości około 34 500,00 zł.

 

  • Podziękowanie Komendantowi Głównemu Straży Granicznej
    Podziękowanie Komendantowi Głównemu Straży Granicznej
  • Podziękowanie Komendantowi Centrum Szkolenia Straży Granicznej
    Podziękowanie Komendantowi Centrum Szkolenia Straży Granicznej
do góry