Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Nowi słuchacze rozpoczęli naukę w Centrum Szkolenia SG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nowi słuchacze rozpoczęli naukę w Centrum Szkolenia SG

Sekcja Informacji
09.01.2018

W dniu 8 stycznia 2018 r. w Centrum Szkolenia SG naukę rozpoczęło 46 słuchaczy szkolenia podstawowego z trzech jednostek organizacyjnych SG, tj. z Podlaskiego, Nadbużańskiego i Nadwiślańskiego Oddziału SG.

Funkcjonariuszy powitali Komendant Centrum Szkolenia SG – Pan płk SG Andrzej Prokopski, Zastępca Komendanta CSSG – Pan płk SG Mirosław Doroszkiewicz oraz kadra CSSG. Komendant Centrum podczas swojego przemówienia przybliżył słuchaczom obszary i zakres działalności szkoleniowej poszczególnych komórek organizacyjnych, główne założenia programowe oraz przedstawił kadrę kierowniczą i opiekunów dydaktycznych grup szkoleniowych. Na zakończenie swojego wystąpienia życzył kadrze dydaktycznej oraz wszystkim słuchaczom wzajemnej, dobrej współpracy, której wyniki w postaci nabytej podczas szkolenia wiedzy i umiejętności praktycznych zaowocują  uzyskaniem wysokich ocen podczas egzaminów końcowych.
Słuchacze szkolenia podstawowego podczas nauki w Centrum poznają podstawy służby w Straży Granicznej, a następnie, po pozytywnie zaliczonych egzaminach, kontynuują naukę na szkoleniu w zakresie szkoły podoficerskiej.
Funkcjonariusze naukę w Centrum Szkolenia SG ostatecznie zakończą 31 sierpnia 2018 roku.

 

 • Nowi słuchacze rozpoczęli naukę w Centrum Szkolenia SG
  Nowi słuchacze rozpoczęli naukę w Centrum Szkolenia SG
 • Nowi słuchacze rozpoczęli naukę w Centrum Szkolenia SG
  Nowi słuchacze rozpoczęli naukę w Centrum Szkolenia SG
 • Nowi słuchacze rozpoczęli naukę w Centrum Szkolenia SG
  Nowi słuchacze rozpoczęli naukę w Centrum Szkolenia SG
 • Nowi słuchacze rozpoczęli naukę w Centrum Szkolenia SG
  Nowi słuchacze rozpoczęli naukę w Centrum Szkolenia SG
do góry